Діяльність ЗДО №77 спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального простору для формування життєвих компетенцій здобувачів дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програм: програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», програми «Впевнений старт» для дітей старшого, середнього та молодшого дошкільного віку.

Актуальність пріоритетних напрямів діяльності ЗДО

У наш час проблеми здоров’я набули особливої актуальності через стійку тенденцію погіршення фізичного та психічного стану дітей, соціального неблагополуччя та духовного занепаду суспільства.

Формування здоров’я, творчого ставлення особистості до себе, до спільноти передбачає врахування всіх складових здоров’я і можливе лише за умови забезпечення неперервності та комплексності впливу освітнього процесу на дитину. Це передбачає активну позицію з боку дорослих, єдність поглядів педагогів і батьків щодо основ здоров’язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку.

Виховання психологічно грамотних та фізично здорових дітей, які вміють вивчати самих себе, розвивають свою особистість, піклуються про своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей, слід розпочинати як найшвидше, ще в перші роки життя дитини, коли вплив батьків є найістотнішим. Окрім батьківського виховання, в даному випадку велику допомогу надає заклад дошкільної освіти, одним із завдань якого є створення умов, що гарантують формування та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти.

Надзвичайно важливим є формування в дитини дошкільного віку патріотичних почуттів. Адже саме в цей час закладаються передумови громадянських якостей, розвиваються уявлення дітей про людину, суспільство і культуру. Любов маленької дитини-дошкільника до Батьківщини починається з відносини до найближчих людей - батька, матері, дідуся, бабусі, з любові до свого будинку, вулиці, на якій він живе, дитячого садка, міста.

Актуальність питання національно-патріотичного виховання здобувачів дошкільної освіти обумовлюється тим, що формування громадянської позиції свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовного повсякденного буття, уважного ставлення до людей. Саме з раннього дитинства, з перших років життя дитини, починається плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів.

Формування соціально-комунікативної компетенції, у дітей дошкільного віку, необхідне для їхнього повноцінного становлення як особистості. Вплив гри на формування соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку полягає в тому, що завдяки ігровому наслідуванню і рольовому перевтіленню, дитина знайомиться з нормами і моделями людської діяльності та взаємовідносин, які стають зразками для його власної поведінки. Ігрова діяльність є засобом формування у здобувачів дошкільної освіти навичок міжособистісної взаємодії, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержання нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.

У наш час проблеми здоров’я набули особливої актуальності через стійку тенденцію погіршення фізичного та психічного стану дітей, соціального неблагополуччя та духовного занепаду суспільства.

Формування здоров’я, творчого ставлення особистості до себе, до спільноти передбачає врахування всіх складових здоров’я і можливе лише за умови забезпечення неперервності та комплексності впливу освітнього процесу на дитину. Це передбачає активну позицію з боку дорослих, єдність поглядів педагогів і батьків щодо основ здоров’язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку.

Виховання психологічно грамотних та фізично здорових дітей, які вміють вивчати самих себе, розвивають свою особистість, піклуються про своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей, слід розпочинати як найшвидше, ще в перші роки життя дитини, коли вплив батьків є найістотнішим. Окрім батьківського виховання, в даному випадку велику допомогу надає заклад дошкільної освіти, одним із завдань якого є створення умов, що гарантують формування та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти.

Надзвичайно важливим є формування в дитини дошкільного віку патріотичних почуттів. Адже саме в цей час закладаються передумови громадянських якостей, розвиваються уявлення дітей про людину, суспільство і культуру. Любов маленької дитини-дошкільника до Батьківщини починається з відносини до найближчих людей - батька, матері, дідуся, бабусі, з любові до свого будинку, вулиці, на якій він живе, дитячого садка, міста.

Актуальність питання національно-патріотичного виховання здобувачів дошкільної освіти обумовлюється тим, що формування громадянської позиції свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовного повсякденного буття, уважного ставлення до людей. Саме з раннього дитинства, з перших років життя дитини, починається плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів.

Формування соціально-комунікативної компетенції, у дітей дошкільного віку, необхідне для їхнього повноцінного становлення як особистості. Вплив гри на формування соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку полягає в тому, що завдяки ігровому наслідуванню і рольовому перевтіленню, дитина знайомиться з нормами і моделями людської діяльності та взаємовідносин, які стають зразками для його власної поведінки. Ігрова діяльність є засобом формування у здобувачів дошкільної освіти навичок міжособистісної взаємодії, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержання нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.

Кiлькiсть переглядiв: 623

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.